Generalitat de Catalunya

Despertant la consciència de país: l’ensenyament superior i la ciència moderna

La lluita per la cultura es desferma en totes les societats europees a partir de la Il·lustració. Si, en un principi, aquest afany epistemològic afecta alguns cercles de l’aristocràcia i de les classes mitjanes, les transformacions radicals que comporten els canvis econòmics a través de la industrialització faran que les noves societats industrials, urbanes, de grans masses, demanin les eines de coneixement corresponents per satisfer unes necessitats creixents en l’àmbit de la producció, però també unes idees que orientin les noves aspiracions en un món on l’univers rural, senyorial i religiós va quedant progressivament i radicalment desbordat.

En la realitat europea dels primers anys del segle xx les estructures públiques (els estats) esdevenen el canal principal d’ordenament d’aquestes noves societats. En aquestes circumstàncies, l’Estat, per a Catalunya, esdevé l’obstacle principal que cal superar i, alhora, mirar d’actualitzar. O, si més no, cal evitar que entorpeixi la creació dels sistemes administratius adients, per tal de permetre la consolidació del creixement industrial.

Tres autors van ser decisius en la creació del pensament catalanista, confluents de les necessitats nacionals des de tres punts de vista diferents: Valentí Almirall (Lo Catalanisme, 1886), Josep Torras i Bages (La tradició catalana, 1892) i Enric Prat de la Riba (La nacionalitat catalana, 1906).

Els estudis universitaris catalans

L’Institut d’Estudis Catalans havia estat creat el 1907. La seva tasca per regularitzar i promoure els diferents aspectes de la cultura catalana i de la llengua fou essencial, amb una visió molt clara de les necessitats del país. Les perspectives de la Universitat de Barcelona eren limitades, perquè es devia totalment als designis del Govern central quant a professorat, pressupostos i programes d’estudi. Davant les reticències del poder estatal a acceptar la investigació i la divulgació superior de la cultura catalana en la llengua pròpia, el Primer Congrés Universitari Català promogué la creació dels Estudis Universitaris Catalans el 1903, una universitat paral·lela i no oficial sorgida de la societat civil catalana.

La Junta para Ampliación de Estudios

Creada pel Govern espanyol, la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) fou un dels primers instruments públics que els catalans van poder utilitzar per obtenir coneixement superior a centres estrangers. Ramon d’Abadal i de Vinyals (1888-1970), Ramon d’Alòs-Moner i de Dou (1885-1939), Joan Bordas i Salellas (1888-1961), Ferran Valls i Taberner (1888-1942), Joan Lluís Estelrich i Perelló (1856-1923), Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982), Cebrià de Montoliu i de Togores (1873-1923), Antoni Llorens i Clariana (1877-?), Artur Giné i Marriera (1870-1929), Jaume Algarra i Postius (1879-1948), Manuel Reventós i Bordoy (1889-1942), Josep Maria Pla i Janini (1888-1981), Pere Vacarisas i Bofill (1853-1943) i Josep Baltà Rodríguez de Cela (1866-1937) en van ser alguns dels beneficiaris.

Descarregueu el llibre en PDF